Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg sušiny: As 20, Cd 2, Cr 100, Cu 100, Hg 1,0, Ni 50, Pb 100, Zn 300.

eshop basket icon

KOUPIT

MANAGREEN LM7 – Long Moistureetiketa-lm7-long-moisture

 

MANAGREEN LM7 – Long Moisture je speciální, pro rostliny vláhu
dlouhodobě zadržující substrát vyrobený z minerálních komponentů: z keramického granulátu Liapor vyrobeného vypálením speciálních jílů, jílového granulátu Split, minerálu zeolitu, především je však doplněn o příměs speciální, vodu absorbující složku Geohumus. Substrát MANAGREEN LM7 se vyznačuje vysokou sorpcí živin a především zadržováním vláhy, kterou od okamžiku zálivky rovnoměrně a dlouhodobě účinným způsobem předává kořenům rostlin. Zrnitostní složení substrátu MANAGREEN LM7 vytváří optimální podmínky pro vitální růst interiérových a balkonových (truhlíkových) rostlin.

při výsadbě rostlin bal podsypeme vrstvou substrátu 3–5 cm (podle charakteru pěstební nádoby až 10cm) vrstvou substrátu, rostlinu zasadíme a její bal obsypeme substrátem MANAGREEN LM7.

Vrchní vrstvu substrátu překryjeme dekoračním materiálem nebo substrátem MANAGREEN LM7. Svými vlastnostmi zajišťuje substrát provzdušnění kořenového balu. Převažující zrnitostní složení minerálních komponentů je v rozsahu 2–5 mm. Objemová hmotnost substrátu s přirozenou vlhkostí je 650–750 g na litr.

Sorpce živin je zajištěna přídavkem zeolitu. Substrát MANAGREEN LM7 není obohacen živinami, pro zajištění optimální výživy je potřebné rostliny začít přihnojovat cca 1-3 týdny po vysázení. Přihnojujte při každé druhé, až třetí zálivce.Používejte běžná tekutá hnojiva například Managreen-F1.

Substrát MANAGREEN LM7 se používá pro pěstování pokojových a balkonových květin. Je vhodný pro sázení do samozavlažovacích nádob. Managreen LM7 nabízí vysokou účinnost pro růst rostlin. Zajímavý vzhled substrátu jej umožňuje využívat i jako čistě dekorativní materiál při aranžování květin.

Výrobek MANAGREEN LM7 je čistě přírodního původu. Je možné jej opakovaně použít k dalšímu sázení. Při opakovaném použití postupujte takto: po vyjmutí rostliny substrát zbavte rostlinných částí (kořenů, listů, květů), poté jej opakovaně (minimálně 3x) propláchněte v nádobě s čistou vodou, pro vyplavení zbytků hnojiv. Po vyschnutí můžete substrát opětně použít k sázení.

Fyzikální a chemické vlastnosti:

Vlastnost Hodnota vital-plus-piktogramy
vlhkost v %, max. 20,0
hodnota pH (vodní výluh) 5,5 až 7,5
elektrická vodivost mS.cm-1
ve vodním výluhu 1 : 25
max. 0,3
podíl částic v procentech hmotnostních:
částice 0 – 2 mm max. 20%
částice 2 – 5 mm min. 75%
částice nad 5 mm max. 5%