Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg sušiny: As 10, Cd 2, Cr 100, Cu 100, Hg 1,0, Mo 5, Ni 50, Pb 100, Zn 300.

eshop basket icon

 KOUPIT

SUBSTRÁT MANAGREEN M1

 

MANAGREEN M1 je speciální substrát vyrobený z minerálních komponentů: keramického granulátu Liapor vyrobeného vypálením speciálních jílů, jílového granulátu Splitt a minerálu zeolitu, který se vyznačuje vysokou sorpcí živin.

Zrnitostní složení substrátu MANAGREEN M1 vytváří optimální podmínky pro vitální růst interiérových a balkonových (truhlíkových) rostlin.

 

při výsadbě rostlin bal podsypeme vrstvou substrátu 3–5 cm (podle charakteru pěstební nádoby až 10cm) vrstvou substrátu, rostlinu zasadíme a její bal obsypeme substrátem MANAGREEN M1. Vrchní vrstvu substrátu překryjeme dekoračním materiálem nebo substrátem MANAGREEN M1. Svými vlastnostmi zajišťuje substrát provzdušnění kořenového balu. Převažující zrnitostní složení minerálních komponentů je v rozsahu 2–5 mm. Objemová hmotnost substrátu s přirozenou vlhkostí je 650–750 g na litr. Sorpce živin je zajištěna přídavkem zeolitu. Substrát MANAGREEN M1 není obohacen živinami, pro zajištění optimální výživy je potřebné rostliny začít přihnojovat cca 1-3 týdny po vysázení. Přihnojujte při každé druhé, až třetí zálivce. Používejte běžná tekutá hnojiva.

Výrobek MANAGREEN je čistě přírodního původu. Je možné jej opakovaně použít k dalšímu sázení. Při opakovaném použití postupujte takto: po vyjmutí rostliny substrát zbavte rostlinných částí (kořenů, listů, květů), poté jej opakovaně (minimálně 3x) propláchněte v nádobě s čistou vodou, pro vyplavení zbytků hnojiv. Po vyschnutí můžete substrát opětně použít k sázení.

Substrát MANAGREEN M1 se používá pro pěstování pokojových a balkonových květin. Je vhodný pro sázení do samozavlažovacích nádob. MANAGREEN M1 nabízí vysokou účinnost pro růst rostlin. Zajímavý vzhled substrátu jej umožňuje využívat i jako čistě dekorativní materiál při aranžování květin.

Fyzikální a chemické vlastnosti:

Vlastnost Hodnota vital-plus-piktogramy
vlhkost v %, max. 20,0
hodnota pH (vodní výluh) 5,5 až 7,5
elektrická vodivost mS.cm-1
ve vodním výluhu 1 : 25
max. 0,3
podíl částic v procentech hmotnostních:
částice 0 – 2 mm max. 15%
částice 2 – 5 mm min. 80%
částice nad 5 mm max. 5%